mobile tr search tr
logo

Poleć znajomemu

05.09.2017 15:24
Netsystem rozpoczął akcję promocyjną nagradzającą klientów , którzy aktywnie korzystają z internetu Netsystem i polecają  znajomym. Dotychczasowi klienci mogą otrzymać nagrodę w wysokości jednego miesiąca za 0 zł za każdego poleconego nowego klienta.

Promocja skierowana jest:
  •  do dotychczasowych klientów Netsystem posiadających usługi Netsystem co najmniej 6 miesięcy,
  •  do nowych klientów, którzy w okresie promocji podpiszą umowę na dostęp do internetu

Dotychczasowy klient otrzyma nagrodę 1 miesiąc za 0 zł , jeśli w okresie trwania promocji zarekomenduje instalację internetu Netsystem. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest podpisanie umowy przez nowego klienta, a nowy klient wskazuje na protokole podczas zawierania umowy dane osoby polecającej.

Nowy klient otrzyma nagrodę w wysokości 50 % abonamentu przez kolejne dwa okresy rozliczeniowe, jeśli w czasie trwania promocji zawrze umowę na dostęp do internetu na okres 24 miesięcy w wariancie Fiber 100 Mb/s lub więcej lub radiowy 8 Mb/s lub wiecej.