mobile tr search tr
logo

Otwieranie stron

29.09.2017 15:29
W ostatnim czasie po aktualizacji Google Chrome mogą występować problemy z otwieraniem,
spowolnieniem otwierania stron i treści na stronach. Aby temu zapobiedz pobierz instrukcję
oraz wykonaj czynności w niej wskazane. Link do instrukcji Instrukcja.pdf

Inne instrukcje

Rozwiązywanie problemów z filmami, których nie da się odtworzyć w Chrome